Tổng hợp ISO Windows 10 chính thức từ MSDN Fshare-Google Drive

Tổng hợp ISO Windows 10 chính thức từ MSDN Fshare-Google Drive

Tổng hợp ISO Windows 10 chính thức từ MSDN Fshare-Google Drive

Mời tải về Windows 10 Anniversary Update ISO chính thức từ MSDN vừa được phát hành trên thuê bao MSDN Subscriber được tải về và up lên các host trong nước. Dưới đây là link tải từng phiên bản cụ thể, tất cả các phiên bản đều ngôn ngữ tiếng Anh (en-US)

– Link Download: 

Link Folder:  Fshare|Google Drive
Windows 10 Education, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x64) – DVD (English)
Release Date: 2/8/2016
File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9055880.iso
Languages: English
SHA1: EEE7C0E49C71533883B205DCAE0C82C75CD4B4AD
Permalinks: Link Fshare  –  Link Google Driver

Windows 10 Education, Version 1607 (Updated Jul 2016) (x86) – DVD (English)
Release Date: 2/8/2016
File Name: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9055803.iso
Languages: English
SHA1: 816153EE450FF07600EBC4266D60687FD0939AEA
Permalinks: Link Fshare  –  Link Google DriverAdd a Comment

Your email address will not be published.