World Of Warcraft 5.4.2 Mists of Pandaria Cracked For Mac OSX Full Download

World Of Warcraft 5.4.2 Mists of Pandaria Cracked For Mac OSX Free Download

World Of Warcraft 5.4.2 Mists of Pandaria Cracked For Mac OSX Full Download

World of Warcraft Mists of Pandaria patch 5.4.2 ported từ Windows cho Mac OS. Tested trên Macbook Pro 2015 với cả card màn hình rời và card màn hình tích hợp

100% working.

Hướng dẫn cài đặt
– Mở file MistsOfPandaria.dmg tải bên dưới. Sau đó kéo và thả vào Application
– Sau đó mở như mở những ứng dụng khác

Download and Crack